Reconstructie Lange Geldersekade en omgeving

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 06 jul 2016

Doel van de concurrentiegerichte dialoog is om een Overeenkomst aan te gaan met 1 hoofdaannemer voor het realiseren van de kade herstel werkzaamheden en het met (in hoofdzaak) natuursteen herinrichten van de openbare ruimte: Kadewerkzaamheden: • Lange Geldersekade • Korte Engelenburgerkade Herinrichten Openbare Ruimte: • Lange Geldersekade • Korte Geldersekade • Korte Engelenburgerkade • Houttuinen

CPV codes:

  • Aanbrengen van bestrating
  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

13 jun 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

02 jun 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

01 jun 2016

Aankondiging van een opdracht