Reconstructie Haven Boven Hardinxveld

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 10 sep 2018

Het project betreft een reconstructie van een deel van de haven van Boven- Hardinxveld in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor een nadere beschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar de Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 2, en het bestek inclusief besteksbijlagen

CPV codes:

  • Bouwen van kademuren

Publicaties bij deze opdracht:

05 jul 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

08 nov 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

05 nov 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

12 okt 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

07 sep 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

28 mei 2018

Aankondiging van een opdracht