Realisatie hoofdkantoor Fokker

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 11 feb 2016

Het doel van het project is de realisatie van de nieuwbouw van het hoofdkantoor Fokker te Papendrecht en inrichting van het bijbehorend perceel. Het werk betreft een integrale opdracht voor bouwkundige, installatietechnische en infrastructurele werkzaamheden inclusief vast meubilair. Onder bijbehorend perceel valt de aanleg van parkeerplaatsen en alle infrastructuur die op het bijbehorende perceel aanwezig is. De omvang van het nieuwe hoofdkantoor Fokker is ca. 6.400 m2 BVO. In een bouwteam bestaande uit de Opdrachtgever, de architect (AGS Architects International), het installatietechnisch adviesbureau (KVMC) en de constructeur (IMd Raadgevende Ingenieurs) is een plan opgesteld. Dit plan is door de verschillende partijen op hun discipline uitgewerkt en heeft geresulteerd in een Technisch Ontwerp en een bouwkundig, installatietechnisch en infrastructureel bestek met bijbehorende tekeningen. De uiteindelijke opdracht aan de marktpartij bevat op basis van het vorenstaande in elk geval de volgende elementen: - realisatie van het kantoor (bouwkundig en installatietechnisch); - inrichting van het bijbehorende perceel; - partijen wordt uitgedaagd om kwalitatieve verbeteringen ten opzichte van het bestek aan te dragen op het gebied van duurzaamheid, installatie en onderhoud.

CPV codes:

  • Bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

09 feb 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

31 dec 2015

Aankondiging van een opdracht