Realisatie en exploitatie crematorium Munnikensteeg Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 02 feb 2018

Deze inschrijvingsleidraad is opgesteld voor de openbare aanbesteding van het project ‘Realisatie en exploitatie crematorium Zwijndrecht’. De Europese aanbesteding conform de openbare procedure geschiedt op basis van de richtlijn 2014/23 (concessierichtlijn voor Werken). algemene Europese Richtlijn 2004/24/EG per 17 april 2014 en de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd per 1 juli 2016. De doelstelling van de gemeente Zwijndrecht is het uitbreiden van het voorzieningenaanbod op het gebied van begraven en cremeren in de gemeente Zwijndrecht door middel van de realisatie van een crematorium op de begraafplaats Munnikensteeg. Hiervoor is de gemeente op zoek naar een Inschrijver welke het crematorium wil realiseren en exploiteren. Bij de begraafplaats is een aula aanwezig, die wordt momenteel geëxploiteerd door de gemeente. De aula zal door de Inschrijver worden gemoderniseerd, beheerd en geëxploiteerd.

CPV codes:

  • Diverse zakelijke diensten
  • Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten

Publicaties bij deze opdracht:

06 aug 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

26 jan 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

30 nov 2017

Aankondiging van een opdracht