RAW bestek nr. SBH-102011Reconstructie riolering Grevelingenweg te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 01 jul 2013

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a) opbreekwerkzaamheden asfalt- en elementenverharding en bijbehorende kantopsluitingen;b) rioleringswerkzaamheden, aanpassen straatafwatering;c) verhardingswerkzaamheden elementenverharding (noodbestrating) op funderingslagen en bijbehorende kantopsluitingen;d) bijkomende werkzaamheden.

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

03 jun 2013

Aankondiging van een opdracht