Raamovereenkomst Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 10 mrt 2017

Gemeentes Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, zijn voornemens het leveren en plaatsen van speeltoestellen onder te brengen in meerdere raamovereenkomsten. De gemeentes hebben volgens huidige inzichten de volgende budgetten jaarlijks te besteden aan het leveren en plaatsen van speeltoestellen en sporttoestellen. De verdeling tussen de beide percelen is niet inzichtelijk. - Alblasserdam €40.000,- per jaar; - Papendrecht €25.000,- per jaar; - Dordrecht €120.000,- per jaar; - Sliedrecht €100.000,- per jaar. Aan deze indicatieve bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Het beheer en onderhoud aan speeltoestellen maakt géén deel uit van de opdracht. De Opdracht betreft het afsluiten van meerdere raamovereenkomsten voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen, zoals omschreven in deze aanbestedingsleidraad. Middels deze aanbesteding willen de Gemeenten Inschrijvers selecteren die voldoen aan de gestelde eisen. De aanbesteding is verdeeld in twee percelen, namelijk: Perceel 1. Speeltoestellen (maximaal 10 leveranciers); Perceel 2. Sporttoestellen (maximaal 5 leveranciers). Voor de verdere inhoud van de aanbesteding wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad.

CPV codes:

  • Speeltuinuitrusting

Publicaties bij deze opdracht:

16 jan 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

23 feb 2017

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

20 jan 2017

Aankondiging van een opdracht