Raamovereenkomst Groenwerken – Nieuwe Dordtse Biesbosch

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 27 mrt 2018

Zie hiervoor de leidraad

CPV codes:

  • Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

Publicaties bij deze opdracht:

30 mei 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

23 jan 2018

Aankondiging van een opdracht