Raamovereenkomst Gladheidsbestrijding

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 25 jun 2018

De uit te voeren gladheidbestrijding vindt plaats op de openbare wegen en fietspaden die in het beheer zijn van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De dienst bestaat in hoofdzaak uit: a. het uitvoeren van preventieve strooiacties met materieel van de aannemer op basis van indicatie Meteogroup inclusief levering dooimiddel; b. het uitvoeren van curatieve strooi/ploegacties met materieel van de aannemer op basis indicatie Meteogroup inclusief levering dooimiddel; c. het handmatig strooien van bruggen trappen, winkelcentra en fietstunnel; d. het plaatsen, in standhouden en verwijderen van zoutkisten inclusief levering dooimiddel.

CPV codes:

  • IJsbestrijdingsdiensten
  • Sneeuwruimingsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

26 jul 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

08 mei 2018

Aankondiging van een opdracht