Raamovereenkomst geluidsinstallaties Energiehuis

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 mrt 2020

Levering geluidsapparatuur Energiehuis

CPV codes:

  • Microfoons en luidsprekers
  • Delen van audio- en video-uitrusting
  • Mengpaneel voor studio
  • Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
  • Apparatuur voor geluidsweergave

Publicaties bij deze opdracht:

07 mei 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

24 jan 2020

Aankondiging van een opdracht