Raamovereenkomst Bedrijfswagens Stadsbeheer Dordrecht 2017-2021

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 02 feb 2017

De Europese Aanbesteding heeft als doel om met één partij een Raamovereenkomst te sluiten ten behoeve van de vervanging bedrijfswagens voor de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht, gedurende een (maximale) periode van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2021. Aan de vervanging van een voertuig is een all-in onderhoudsovereenkomst gekoppeld met een looptijd gelijk aan de afschrijvingstermijn van 10 jaar.

CPV codes:

  • Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
  • Motorvoertuigen voor goederenvervoer
  • Personenwagens

Publicaties bij deze opdracht:

22 nov 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

13 dec 2016

Aankondiging van een opdracht