Raamovereenkomst Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 16 aug 2018

De wens van de Gemeente is om de vervangingen inclusief het onderhoud op deze voertuigen op een doel- en rechtmatige wijze aan te besteden. De vervangingen en het onderhoud worden daarom gebundeld in één aanbesteding. Voor alle voertuigen hanteert de Gemeente een afschrijvingsperiode van 10 jaar. Het onderhoud aan de voertuigen zal worden uitgevoerd door de (merk)dealer die de voertuigen levert.

CPV codes:

  • Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
  • Bestelwagens
  • Personenwagens

Publicaties bij deze opdracht:

04 jun 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

15 aug 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

04 jul 2018

Aankondiging van een opdracht