Raamovereenkomst Asfaltonderhoud Gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 12 apr 2018

De inhoud van de overeenkomst betreft een open posten bestek voor asfalt onderhoud in de gemeente Dordrecht. Het betreft hier klein en middelgroot onderhoud. De gemeente Dordrecht is voornemens om jaarlijks voor ca. €1.200.000,- aan asfaltonderhoud uit te laten voeren binnen deze raamovereenkomst. Dit is een geschatte hoeveelheid en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De looptijd van de overeenkomst bedraagt 1 jaar vast met 3 keer een optionele verlenging van 1 jaar. De totale duur van de overeenkomst kan hiermee dus oplopen tot maximaal 4 jaar.

CPV codes:

  • Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

09 mei 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

09 mrt 2018

Aankondiging van een opdracht