Raambestek Onderhoud elementenverhardingen en dichtstraten sleuven

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 apr 2019

De werkzaamheden worden gekenmerkt door de navolgende uitvoerende aspecten: - Opbreken verhardingen en opsluitingen - Ophogen openbaar gebied - Aanbrengen verhardingen en opsluitingen - Aanbrengen en herstellen kolken - Herstel sleuven netbeheerders - Leveren bestratingsmaterialen - Leveren kolken, afsluiters, putdeksels - Inrichtingsmaterialen buitenruimte - Ter beschikking stelling materieel en personeel

CPV codes:

  • Aanbrengen van bestrating

Publicaties bij deze opdracht:

01 jul 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

08 apr 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

27 feb 2019

Aankondiging van een opdracht