Postkoeriersdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 07 jun 2019

De Opdracht behelst het halen en brengen van poststukken op werkdagen, uitgezonderd van de vooraf landelijk vastgestelde feestdagen en maximaal 5 collectieve vrije dagen per jaar. Uitgangspunt is: - 1 postronde in de ochtend (ronde 1 en 2) langs de postbuslocaties per dag, - 1 ronde in de middag (ronde 3 en 4) langs de klantenlocaties. In de ochtend en de middag worden de rondes met 2 auto's gereden.

CPV codes:

  • Post- en koeriersdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

07 aug 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

08 apr 2019

Aankondiging van een opdracht