Postdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 29 apr 2016

De aanbesteding heeft als doel om voor de percelen 1 en 2 middels een Europees openbare procedure één opdrachtnemer per perceel te contracteren voor postdiensten van de Aanbestedende dienst. 1. Perceel 1: Postdiensten, bezorging binnen 24 uur; 2. Perceel 2: Postdiensten, bezorging binnen 6 dagen.

CPV codes:

  • Postdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

17 jun 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

15 mrt 2016

Aankondiging van een opdracht