Plafondliften 190013SDD

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 23 jan 2020

De Europese, openbare aanbesteding betreft een Raamovereenkomst voor de levering, de installatie, de gebruiksklare oplevering en het onderhoud van plafondliften.

CPV codes:

  • Medische hulpmiddelen

Publicaties bij deze opdracht:

31 jan 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

22 nov 2019

Aankondiging van een opdracht