Overeenkomst tot ter beschikking stelling van arbeidskrachten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

Opdrachtgever de behoefte heeft aan de inzet van arbeidskrachten die vallen onder de Participatiewet, arbeidskrachten met een met een Wsw-indicatie en Wajongers met arbeidsvermogen, WIW, IDen arbeidskrachten voor advies en speciale begeleiding ten behoeve van de hiervoor genoemde arbeidskrachten.

CPV codes:

  • Plaatsing van personeel
  • Diensten voor begeleiding en adviesverlening

Publicaties bij deze opdracht:

24 feb 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht