Opstellen Omgevingsvisie Gemeente Hardinxveld-Giessendam-vervolg

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 11 feb 2020

De te vergeven opdracht betreft het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zie verder de aanbestedingsleidraad.

CPV codes:

  • Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling

Publicaties bij deze opdracht:

03 aug 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

30 jan 2020

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

09 dec 2019

Aankondiging van een opdracht