Opleidingen voor BHV en Diploma Eerste Hulp

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee

Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:- het verzorgen van BHV opleidingen;- het leveren van leermiddelen en beschikbaar stellen van  lesmaterialen die nodig zijn om BHV opleidingen tot een goed einde te brengen;- het examineren en zorgdragen voor certificering van deelnemers;- het voeren van een certificatie administratie en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.Het verzorgen van BHV opleidingen bestaat uit het verzorgen van diverse opleidingen die betrekking hebben op de functionarissen van de BHV organisatie, zoals:Volledige opleiding Basis BHV conform NIBHV inclusief verzekering; Herhaling Basis BHV conform NIBHV inclusief verzekering;Volledige opleiding BHV ploegleider conform NIBHV;herhaling opleiding BHV ploegleider conform NIBHV;Volledige opleiding Eerste hulp;Herhaling diploma Eerste Hulp;Volledige opleiding CHBHV;Cursus BHV - Brand, Ontruiming en Communicatie;Herhaling Cursus BHV - Brand, Ontruiming en Communicatie;Ontruimingsoefening met toetsen competenties ploegleider. Daar waar in het aanbestedingsdocument gesproken wordt over BHV opleidingen, worden bovengenoemde opleidingen bedoeld. Het voeren van een digitale cursisten administratie, welke te allen tijde te bereiken is, is tevens onderdeel van de opdracht.  

CPV codes:

  • Opleidingsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

25 sep 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht