Open Oproep Prins Clausbrug Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 21 jan 2015

De gemeente Dordrecht heeft besloten om de ontwikkelingslocatie Stadswerven Noord en de historische binnenstad met elkaar te verbinden door middel van een langzaam verkeersbrug over het Wantij, waarmee tevens de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte aan beide zijden van de brug moet worden versterkt. Het bouwen van deze brug is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het project Stadswerven. De brug zal een belangrijke functie gaan vervullen in de verbinding tussen het centrum en het gehele achterliggende woon-werkgebied De Staart. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Dordrecht besloten om integrale ontwerpteams uit te nodigen hun visie op deze vragen te geven en hiertoe een projectprijsvraag uit te schrijven. Het doel van deze prijsvraag is om, via het verkennen van de mogelijkheden en het verkrijgen van realistische ontwerpvoorstellen, te komen tot realisatie van de brug. Maandag 15 december 2014 houdt de aanbestedende dienst een informatiebijeenkomst.

CPV codes:

  • Dienstverlening door ingenieurs
  • Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Publicaties bij deze opdracht:

25 apr 2019

Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen

03 dec 2014

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen