Open House Overeenkomst Jeugdhulp (voormalig AWBZ) 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee

Laatste mogelijkheid tot inschrijving op deze tender. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten (thans 10 gemeenten) in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. De SO Jeugd heeft hiervoor eerder zes tenders gepubliceerd via Tenderned. De tenders voor J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED worden per 8 juli 2019 definitief gesloten voor inschrijvers. Dit houdt in dat marktpartijen die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met de SO Jeugd voor J&O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ of EED zich nog tot uiterlijk 8 juli 2019 via Negometrix kunnen aanmelden.

CPV codes:

  • Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Publicaties bij deze opdracht:

08 apr 2019

Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten