Open House overeenkomst Jeugd & Opvoedhulp 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee

Laatste mogelijkheid tot inschrijving op deze tender. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoopvan jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten (thans 10 gemeenten) in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. De SO Jeugd heeft hiervoor eerder zestenders gepubliceerd via Tenderned. De tenders voor J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED worden per 8juli 2019 definitief gesloten voor inschrijvers. Dit houdt in dat marktpartijen die in aanmerking willen komen vooreen overeenkomst met de SO Jeugd voor J&O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ of EED zich nog tot uiterlijk 8 juli2019 via Negometrix kunnen aanmelden.

CPV codes:

  • Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Publicaties bij deze opdracht:

08 apr 2019

Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten