Opdracht om de Maatschappelijke Agenda uit te voeren voor de Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 18 dec 2017

Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat werken met een Maatschappelijke Agenda (MAG). In deze agenda staan maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met prettig leven in Hardinxveld-Giessendam. De Gemeente heeft de MAG vertaald naar een MAG-opdracht, bestaande uit twee Deelopdrachten. De Deelopdrachten komen overeen met de hoofdthema’s van de MAG: o Perceel 1: Met en voor elkaar o Perceel 2: Actief en gezond.

CPV codes:

  • Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

Publicaties bij deze opdracht:

22 feb 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

03 nov 2017

Aankondiging van een opdracht