Onderzoekswerkzaamheden Asfaltverhardingen

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

De opdracht bevat de volgende werkzaamheden: - Locatiebezoek + Visuele Inspectie; - Valgewichtdeflectiemeting; - Asfaltboringen doorgezet tot bovenkant fundering; - Constructieboringen doorgezet tot 1 meter onder het verhardingsoppervlak; - Onderzoek civieltechnisch herbruikbaarheid zand; - Verkeersmaatregelen; - Kabels en Leidingen; - Asfaltonderzoek; - Nader Onderzoek; - Bepaling restlevensduur van de wegconstructie; - Opstellen onderhoudsadvies; - Rapportage.

CPV codes:

  • Adviezen inzake wegenbouw

Publicaties bij deze opdracht:

30 jun 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

19 mei 2015

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

13 mei 2015

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

09 apr 2015

Aankondiging van een opdracht

31 mrt 2015

Vooraankondiging