Ondersteunende diensten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

In het kader van een efficiënte samenwerking met de zes gemeenten die aangesloten zijn bij de GR Drechtsteden, alsmede met de GR Drechtsteden zelf, is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voornemens om haar ondersteunende diensten te laten verrichten door het Servicecentrum Drechtsteden, zijnde een aanbestedende dienst. De juridische basis voor de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie zal zijn gebaseerd op het uitsluitend recht, conform artikel 2.24(a) Aanbestedingswet 2012. Omdat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als aanbestedende dienst deze opdracht voor diensten zal verlenen aan een andere aanbestedende dienst, is zij van mening dat in dit verband geen aanbestedingsplicht op haar rust.

CPV codes:

  • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Publicaties bij deze opdracht:

28 mrt 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht

10 feb 2014

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf