Onderhoud watergangen / ruw-en extensief gras

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee

Onderhouden watergangen en maaien van ruw-en extensief gras in de gemeente Papendrecht.

CPV codes:

  • Onderhoud van terreinen

Publicaties bij deze opdracht:

28 mei 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht