Onderhoud van Gazons Gemeente Papendrecht 2019-2022

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 04 feb 2019

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - het maaien van gazon; - het maaien van loof van bolgewassen; - het afsteken/afsnijden van harde graskanten; - het toepassen van verkeersmaatregelen.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden

Publicaties bij deze opdracht:

04 jun 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

19 dec 2018

Aankondiging van een opdracht