Onderhoud sportpark Schildman Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 28 nov 2019

Het Werk bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van: a. Regulier- en groot onderhoud aan natuurgras- en wetravelden. b. Regulier onderhoud aan kunstgrasvelden. c. Regulier onderhoud aan de beregeningsinstallatie m.u.v. pomp en computer. d. Regulier onderhoud aan objecten (o.a. speelveldafzettingen, doelen, doelnetten en ballenvangers) in eigendom van de Opdrachtgever. e. Regulier integraal onderhoud binnen de hekwerken van het sportpark. f. Coördinatie, aansturing, communicatie en planning met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de verenigingen. g. Organisatorische en administratieve werkzaamheden. h. Bijkomende werkzaamheden.

CPV codes:

  • Onderhouden van sportvelden

Publicaties bij deze opdracht:

12 feb 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 okt 2019

Aankondiging van een opdracht