Onderhoud Klimaatinstallaties

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 14 mrt 2016

De opdracht omvat het onderhoud aan Niet-complexe en Complexe klimaatinstallaties van de gemeente Dordrecht, de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

CPV codes:

  • Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

Publicaties bij deze opdracht:

13 jun 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

09 mrt 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

15 dec 2015

Aankondiging van een opdracht