Onderhoud bermen en watergangen

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 03 mrt 2017

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a) maaien bermen b) bijmaaien obstakels en bomen in bermen c) maaien watergangen d) bijmaaien uitstroomvoorzieningen d) bijkomende werkzaamheden zoals maatregelen ter bescherming van flora en fauna

CPV codes:

  • Onderhoud van terreinen

Publicaties bij deze opdracht:

17 mei 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

20 jan 2017

Aankondiging van een opdracht