Onderhoud begraafplaatsen

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 20 mrt 2018

Betreft onderhoud van begraafplaatsen. De werkzaamheden zijn verdeeld in 3 percelen, namelijk: Perceel 1: Groenactiviteiten; Het uit te voeren werk voor perceel 1 is gelegen op de begraafplaats Waalhof; Perceel 2: Groenactiviteiten; Het uit te voeren werk voor perceel 2 is gelegen op de begraafplaats Achterambacht; Perceel 3: Delven en begraven, ruimen. De looptijd van het contract is 1 jaar met 3 keer een optie tot verlenging van 1 jaar. Dit geldt voor alle percelen. De directie neemt uiterlijk 1 november van het jaar 2018, respectievelijk 1 november van het jaar 2019 en 1 november van het jaar 2020 de beslissing tot het verlengen van het contract.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden
  • Diensten voor het onderhouden van begraafplaatsen

Publicaties bij deze opdracht:

02 mei 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

05 feb 2018

Aankondiging van een opdracht