Noodverlichting en brandblusmiddelen

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 12 feb 2019

De scope van de Overeenkomst betreft kleinschalig onderhoud en vervangingen aan de noodverlichting en brandblusmiddelen ten behoeve van de gemeentelijke objecten/panden van deelnemende Gemeenten. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak: • het uitvoeren van een jaarlijkse inspectie en preventief onderhoud; • het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud; • het vervanging van middelen bij einde levensduur.

CPV codes:

  • Noodverlichtingsuitrusting
  • Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties

Publicaties bij deze opdracht:

13 aug 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

27 nov 2018

Aankondiging van een opdracht