Nieuwe Dordtse Biesbosch, Noorderdiepzone

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 jul 2016

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. grondwerk, natuur technisch / cultuurtechnisch/ civiel technisch b. slopen en aanbrengen diverse kunstwerken (bruggen, stuwen c. verwijderen en aanbrengen verharding van asfalt d. verwijderen en aanbrengen duikers e. verwijderen en aanbrengen groen (riet, bomen e.d.) f. aanbrengen halfverharding g. slopen bestaande opstallen h. verwijderen, aanpassen en aanbrengen drainage

CPV codes:

  • Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
  • Bruggenbouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

04 nov 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

21 jul 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

01 jul 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

24 mei 2016

Aankondiging van een opdracht