Nieuwbouw kinderboerderij Papendrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: nee

De opdracht heeft voornamelijk betrekking op de sloop van het hoofdgebouw en het ronde dierenverblijf, het verder onder Design and Build-concept te ontwerpen en nieuw te bouwen hoofdgebouw en dierenverblijf. Tevens dient één van de gebouwen te worden aangepast tot afzonderlijk dierenverblijf. Voor een uitgebreide beschrijving van de opdracht en bijbehorende werkzaamheden verwijzen wij u naar bijlage 5: technische omschrijving nieuwbouw kinderboerderij Papendrecht.

CPV codes:

  • Bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

27 feb 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht