Netwerkinfrastructuur Drechtnet

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 11 sep 2014

Drechtsteden heeft behoefte aan gedeeltelijke vervanging van haar netwerkinfrastructuur. Drechtsteden wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier die in staat is tot het leveren van hardware, het ondersteunen bij implementatie, het ondersteunen bij beheer en het leveren van onderhoud met betrekking tot de Netwerkinfrastructuur Drechtnet. De beoogde contractduur betreft 3 jaren met 2 keer een optie tot verlenging van maximaal 2 jaren (tot een maximale contractduur van 7 jaren). De opdracht zal de volgende punten m.b.t. Netwerkinfrastructuur omvatten: • Levering middelen: Hardware en software ten behoeve van de Netwerkinfrastructuur Drechtnet. • Dienstverlening: ondersteuning bij implementatie, leveren van Onderhoud en ondersteuning Beheer ten gunste van de Netwerkinfrastructuur Drechtnet. - Implementatie: op projectbasis invulling geven aan het ontwerp en de uitrol daarvan. Dit als Drechtsteden hiervoor zelf geen capaciteit of expertise voldoende beschikbaar heeft. - Onderhoud en Beheer: Onderhoud op hardware en software (updates, upgrades, bugfixes), vervanging bij defecten en Beheerondersteuning aan de beheerafdeling van Drechtsteden op basis van SLA. De omvang van de opdracht van deze aanbesteding bevat niet: • Middelen voor het fysiek aansluiten/koppelen op de fysieke netwerkcomponenten en fysieke databekabeling in gebouwen en het glasvezelnetwerk. Denk aan aansluitsnoeren, databekabeling, WAN verbindingen en Patchkasten.

CPV codes:

  • Netwerkcomponenten
  • Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
  • Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
  • Netwerken

Publicaties bij deze opdracht:

10 mrt 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

16 sep 2014

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

01 sep 2014

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

31 jul 2014

Aankondiging van een opdracht