Multifunctionals (MFP)

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 jun 2019

De aanbesteding heeft betrekking op het leveren, plaatsen en onderhouden van Multifunctionals voor de deelnemende organisaties. In totaal zijn er ruim 3.500 medewerkers werkzaam bij deze gemeenten en de deelnemende instanties uit de diverse Gemeenschappelijke Regelingen. Deze medewerkers zijn verspreid over ruim 61 locaties en hebben op dit moment 176 MFP's en 114 overige printers in gebruik. Aan genoemde aantallen zijn geen rechten te ontlenen.

CPV codes:

  • Printers en plotters

Publicaties bij deze opdracht:

02 jan 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

12 jun 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

03 jun 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

28 mei 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

05 apr 2019

Aankondiging van een opdracht