Marktconsultatie raamovereenkomst speelvoorzieningen

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: nee

De gemeente Zwijndrecht is voornemens in het laatste kwartaal van dit jaar een aanbesteding te starten voor een raamovereenkomst met 3-5 partijen voor de levering en plaatsing van speelvoorzieningen (incl. speelaanleidingen) en het inrichten van speelplekken in haar gemeente. Dit betreft raamovereenkomsten voor een periode van ca. 8 jaar.   Het doel van deze marktconsultatie is om de haalbaarheid van de denkrichting van de gemeente te toetsen in de markt. De informatie die de gemeente met deze marktconsultatie verzamelt, wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van de aanbesteding. De gemeente wil graag toetsen of haar duurzaamheidsambities in lijn liggen met het tempo van de marktontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast wil zij graag enkele van haar overige ambities toetsen.

CPV codes:

  • Speeltuinuitrusting

Publicaties bij deze opdracht:

02 okt 2018

Vooraankondiging