Marktconsultatie Project Drechtsteden@work

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 26 feb 2016

De afdeling Mobiliteit & Ontwikkeling (M&O) van het Servicecentrum Drechtsteden wil door middel van deze Request for Information (RFI) de markt consulteren om inzicht te krijgen in de digitale mogelijkheden, die u als mogelijke leverancier kunt bieden, die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. De oplossing die wij met deze marktconsultatie willen onderzoeken is gericht op het realiseren van: * Een (digitale) toegangspoort die medewerkers 'verleidt', stimuleert en faciliteert bij het zelf vormgeven en voortzetten van hun loopbaan binnen of buiten de organisatie. Belangrijke elementen hierin zijn bewustwording over eigen inzetbaarheid, arbeidsmarktwaarde- kansen en nieuw perspectief. * Instrumenten en workflowsystemen die bijdragen aan de match tussen benodigde kwaliteiten enerzijds en capaciteiten en behoeften van de medewerkers anderzijds. Ook kijken we naar de oplossing ten aanzien van de integraliteit van de oplossing in het HRM werkveld (P-Advies, werving & selectie, trainingen, loopbaan, van-werk-naar-werk). Daarbij is inpassing in het bestaande applicatielandschap belangrijk, maar we zijn ook geïnteresseerd in alternatieve mogelijkheden. Met deze marktconsultatie dagen wij u uit ons te inspireren met uw visie en ons mee te nemen in uw oplossing, vergezeld van een globale kostenindicatie.

CPV codes:

  • Software en informatiesystemen

Publicaties bij deze opdracht:

12 jan 2016

Vooraankondiging