Marktconsultatie Beheer en Exploitatie De Lockhorst

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 12 feb 2018

Deze marktconsultatie is een vrijblijvende verkenning, waarmee de gemeente zich een beeld kan vormen van de mogelijkheden die de markt ziet voor de exploitatie van De Lockhorst in Sliedrecht. Het is geen aanbesteding en brengt voor noch de deelnemers, noch de gemeente enigerlei verplichting met zich mee. Voor deelname aan de marktconsulatie wordt geen vergoeding gegeven. De gemeente stelt geen specifieke eisen aan de wijze van beantwoording. Zij verzoekt de deelnemers aan de marktconsultatie hun antwoorden uiterlijk op 15 november 2017 om 12 uur per e-mail te versturen via de berichtendienst van Tenderned. Daarnaast nodigt de gemeente de verschillende deelnemers uit om hun antwoorden op 17 november 2017 in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

CPV codes:

  • Exploitatie van sportaccommodatie

Publicaties bij deze opdracht:

10 apr 2018

Marktconsultatie

02 okt 2017

Marktconsultatie