Marktconsultatatie ICT Verandert Drechtsteden - Sourcing

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 03 jul 2019

Drechtsteden wil door middel van deze marktverkenning zich voorbereiden op één of meer Europese aanbestedingen, voor de levering van IT -infrastructuur als dienst, levering en beheer van (werkplek) hardware en diensten met betrekking tot beheer. Drechtsteden heeft de strategie om meer gebruik te maken van clouddiensten en cloudtechnologie. De ambitie is om uiteindelijk alle applicaties als dienst vanuit de cloud af te nemen ("100% SaaS"). Deze ambitie is richtinggevend voor alle activiteiten die vanuit het programma "ICT Verandert" worden ontplooid. De Drechtsteden zijn een programma "ICT Verandert gestart" om deze ambitie te implementeren.

CPV codes:

  • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Publicaties bij deze opdracht:

05 jun 2019

Marktconsultatie