Maaien ruw gras, onderhoud watergangen en onderhoud natuurparken Gemeente Papendrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 dec 2019

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - Het maaien van bermen; - Het maaien van grasvelden en rietvegetaties; - Het maaien van watergangen en waterpartijen; - Bijkomende werkzaamheden.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden

Publicaties bij deze opdracht:

23 apr 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

05 dec 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

02 dec 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

25 okt 2019

Aankondiging van een opdracht