Maaibestek Gemeente Alblasserdam en Sliedrecht 2019 - 2020

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 mrt 2019

De gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht besteden het onderhoud van de gazons uit aan een deskundige partij middels een Europese, openbare aanbesteding, conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Het werk bestaat jaarlijks in hoofdzaak uit: - Het maaien van gazon; - Het maaien van loef van de bolgewassen; - Het afsteken /afsnijden van harde graskanten; - Het toepassen van verkeersmaatregelen. Voor de verdere inhoud van de opdracht wordt verwezen naar het bestek inclusief bijbehorende bijlagen is weergegeven.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden

Publicaties bij deze opdracht:

16 apr 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

18 jan 2019

Aankondiging van een opdracht