Licentries standaard software

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 28 aug 2017

Drechtsteden wenst een nieuw contract te sluiten voor het leveren van Commercial of the Shelf (COTS) software en software voor de standaard gemeentelijke kerntaken. Verder wenst Drechtsteden op verzoek advies te krijgen op het gebied van software en complexe licentiestructuren. Eerder nam Drechtsteden haar licenties af van één bedrijf. In de nieuwe opzet die middels deze aanbesteding wordt ingezet, wenst Drechtsteden maximaal twee (2) Raamovereenkomsten te sluiten.    

CPV codes:

  • Software en informatiesystemen

Publicaties bij deze opdracht:

10 nov 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

12 jul 2017

Aankondiging van een opdracht