Levering van verkeersregelautomaten en het uitvoeren van 2e lijns onderhoud

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 20 jan 2014

De opdracht bestaat uit: - Het onder de voorwaarden van een raamovereenkomst leveren en in bedrijf stellen (in samenwerking met een door opdrachtgever in te schakelen installateur) van verkeersregelautomaten (42 Volt); - Het onder de voorwaarden van een onderhoudsovereenkomst verrichten van 2e lijn onderhoud aan de verkeersregelautomaten.

CPV codes:

  • Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
  • Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten

Publicaties bij deze opdracht:

25 nov 2013

Aankondiging van een opdracht