Levering van mobile devices

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 06 apr 2017

De aanbesteding heeft als doel om voor de percelen 1 en 2 middels een Europese aanbesteding conform de openbare procedure één opdrachtnemer per perceel te contracteren voor de levering van mobile devices inclusief toebehoren en garantieafhandeling. Perceel 1: Smartphones en tablets Perceel 2: Laptops De opdracht omvat voornamelijk de levering van mobile devices inclusief toebehoren zoals doch niet uitputtend: bijbehorende kabels, opladers, hoezen e.d.

CPV codes:

  • Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
  • Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

Publicaties bij deze opdracht:

14 jun 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

24 feb 2017

Aankondiging van een opdracht