Levering gecompenseerd gas

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 16 jun 2020

Levering gecompenseerd gas

CPV codes:

  • Aardgas

Publicaties bij deze opdracht:

20 aug 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

01 mei 2020

Aankondiging van een opdracht