Levering en onderhoud elektrische brancards Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 feb 2018

De aanbestedende dienst is op zoek naar één leverancier die elektrische brancardsystemen kan leveren en onderhouden die het best aansluit bij de gestelde eisen en wensen zoals uitgevraagd bij deze aanbesteding/

CPV codes:

  • Brancards

Publicaties bij deze opdracht:

12 apr 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

21 dec 2017

Aankondiging van een opdracht