Levering ambulances Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 23 okt 2017

De aanbestedende dienst is op zoek naar een leverancier die ambulances kan leveren in de uitvoering zoals in de aanbestedingsdocumenten is uitgevraagd.

CPV codes:

  • Ambulances

Publicaties bij deze opdracht:

04 dec 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

07 sep 2017

Aankondiging van een opdracht