Leveren van vergunningverleners en toezichthouders in het kader van Wabo bouw

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 19 dec 2016

De Europese Aanbesteding heeft als doel om voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor de taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht in het kader van Wabo bouw die de Aanbestedende Dienst voor haar opdrachtgevers uitvoert. De opdracht is verdeeld in twee percelen. Er wordt per perceel een Overeenkomst met één partij afgesloten.

CPV codes:

  • Uitvoerende en wetgevende diensten

Publicaties bij deze opdracht:

23 mei 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

07 nov 2016

Aankondiging van een opdracht