Leveren van Kantoorinrichting

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 18 mei 2015

De Aanbestedende Dienst beoogt met deze aanbesteding een leverancier te contracteren voor de levering van kantoormeubilair ten behoeve van de verhuizing naar een nieuw pand in de binnenstad van Dordrecht. In 2014 heeft OZHZ, ondersteund door Royal HaskoningDHV , hierna RHDHV, een Indelings-plan gemaakt ten behoeve van de nieuwe werkomgeving. Hoofduitgangspunten daarbij zijn: - werkplekken worden activiteit gerelateerd; - er worden in totaal 181 werkplekken gerealiseerd; - de tweede en derde verdieping van Post 120 worden volledig in gebruik genomen door OZHZ. Het traject om de verhuizing naar een moderne kantoorruimte tevens te benutten als na-tuurlijk moment om een nieuwe manier van werken in te voeren, is binnen OZHZ reeds ingezet. Dit proces zal worden voortgezet in de aanloop naar de ingebruikname van de nieuwe werkomgeving. Het betreft de aanschaf van nieuw meubilair, afname is bepaald a.h.v. het beeldkwaliteitsplan van RHDHV, zie bijlage N.

CPV codes:

  • Kantoormeubilair

Publicaties bij deze opdracht:

25 sep 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

02 apr 2015

Aankondiging van een opdracht